Thursday, 21 October 2010

Congratulations Gethin / Llongyferchiadau Gethin

This press release has been issued / Cafodd y datganiad hwn i'r wasg ei gyhoeddi:

An active member of St John Wales's Ecclesiastical Committee will be royally honoured at a special awards ceremony at 3pm on Saturday October 9.

Revd Gethin Abraham-Williams, a Sub Prelate and former Priory Chaplain of the Order of St John, will be promoted as a Commander Brother of the Order at St Mary's Church in Swansea.
Revd Abraham-Williams, who joined St John eight years ago, will be presented with the prestigious honour - which has been approved by Her Majesty the Queen, who is Sovereign Head of the Order, with 11 other exceptional members of St John Wales.

"As the St John Cymru Wales Moderator of the Free Church Council of Wales, my hope is that my promotion will help reinforce the commitment of the Free Churches to the work of St John," said Mr Abraham-Williams.

He added: "The most enjoyable part of my role has been visiting the different divisions in my south Wales region, and seeing at first hand the immense dedication of the volunteers', as well as the enthusiasm and application of the young people."

Wednesday, 20 October 2010

Busy Days / Dyddiau Prysur

This year, Cytun's AGM and Enabling Group was held in Llandudno (19 October). Progress was made on seeking to make Wales the first Nation of Sanctuary in the UK and Ireland. Good progress was made around the same theme at the Welsh Assembly Government's Faith Communities Forum this morning.

Eleni, cynhaliodd Cytun y Cyfarfod Blynyddol a'r Grwp Galluogi yn Llandudno (19 Hydref). Cafwyd datblygiadau ynghylch gwneud Cymru yn Genedl Lloches gyntaf y Deyrnas Gyfunol. Cafwyd datblygiadau da i'r un perwyl yng nghyfarfod y bore yma o Fforwm Cymunedau Ffydd y Cynulliad Cenedlaethol.

Friday, 3 September 2010

Diolch / Thanks

Fel y mae tymor newydd yn dechrau wedi prysurdeb yr haf carwn ddiolch yn fawr i bawb a weithiodd mor galed i sicrhau llwyddiant tystiolaeth yr eglwysi yn Eisteddfod yr Urdd, y Sioe yn Llanelwedd a'r Eisteddfod Genedlaethol. Llawer o ddiolch.

As a new season begins following our summer activities we would like to thank all those who worked so hard to secure the success of the churches' witness at the Urdd Eisteddfod, the Royal Welsh Show and the National Eisteddfod. Many thanks.

Saturday, 31 July 2010

Eisteddfod

Y mae croeso cynnes yn eich disgwyl ym mhabell yr eglwysi yng Nglyn Ebwy yr wythnos hon.

A warm welcome awaits you in the churches' tent at Ebbw Vale this week.

Friday, 16 July 2010

Big God Tent

Really looking forward to the "BIG GOD TENT" in Penarth this weekend. Please pray that all will go well.

Edrych ymlaen yn fawr at "PABELL Y DUW MAWR" ym Mhenarth y penwythnos yma. Gofynnir am eich gweddiau.

Friday, 28 May 2010

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd / The Urdd National Eisteddfod

Y mae croeso cynnes yn eich disgwyl ym mhabell yr eglwysi. / A warm welcome awaits you in the churches' tent.

Friday, 26 March 2010

Recognising Achievement Award / Gwobr Cydnabod Llwyddiant


The Reverend Aled Edwards receiving the Welsh Assembly Government's Recognising Achievement Award from Wales' First Minister for services to community relations in Wales (March 25th). He is accompanied by Cytun's National Assembly Policy Officer, Geraint Hopkins, the Reverend Marcus Green and the Mayor and Mayoress of Rhondda Cynon Taf. Aled lives in Rhondda Cynon Taf.
Y Parchedig Aled Edwards yn derbyn Gwobr Dathlu Llwyddiant Llywodraeth Cynulliad Cymru gan Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones (Mawrth 25). Y mae gyda Swyddog Polisi Cytun ar Gyfer y Cynulliad Cenedlaethol, Geraint Hopkins, y Parchedig Marcus Green a Maer Rhondda Cynon Taf a'r Arglwydd Faeres. Y mae Aled yn byw yn Rhondda Cynon Taf.